top of page

מדיניות משלוחים

אפשרויות משלוח:
במהלך ההזמנה ניתן לבחור בין אפשרויות איסוף עצמי או משלוח באמצעות דואר רשום.

איסוף עצמי
במהלך ההזמנה ניתן לבחור באיסוף עצמי, על ידי הלקוח.
האיסוף יתאפשר לאחר הכנת ההזמנה, המתבצעת בתוך חמישה ימי עסקים מיום אישורה.
ניתן לאסוף בתיאום מראש, את ההזמנה מבית ההוצאה ברחוב המייסדים 42 ב' רעננה.
איסוף עצמי – ללא עלות נוספת על מחיר ההזמנה.
איסוף עצמי יתאפשר בתאום מראש בין הימים א’-ה’ בין השעות 17:00-08:00.

על הלקוח לאסוף את המוצרים מכתובת בית ההוצאה לעיל תוך 10 ימי עסקים מהמועד בו ההזמנה מוכנה לאיסוף. אם הלקוח לא יגיע תוך המועד האמור, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה מבלי לחייב את הלקוח במחיר המוצרים.
 

משלוח
במהלך ההזמנה ניתן לבחור במשלוח באמצעות דואר ישראל - משלוח רשום.

ההזמנה תימסר לדואר ישראל עד 5 ימי עסקים מתאריך ביצוע ההזמנה והכל ככל שיתאפשר במיוחד בשים לב למצב החירום שהוכרז במדינה.
מובהר, כי לאחר העברת ההזמנה לדואר ישראל באחריות דואר ישראל לספק את המשלוח ולא נוכל להתחייב לזמן האספקה.


לקוח שלא אסף את המשלוח בכתובת שסיפק יחויב בדמי משלוח נוספים בגין משלוח חוזר (אם חויב), וזאת אף אם המשלוח המקורי היה ללא דמי משלוח מכל סיבה שהיא.
במידה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הלקוח בפרטי הקשר שמסר בעת ביצוע ההזמנה, במשך 3 ימים לאחר מועד ביצוע ההזמנה, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה מבלי לחייב את הלקוח במחיר המוצרים,


מובהר בזאת כי ימי חול המועד, ערבי חג וחגים ייחשבו לצורך האמור כימי ו' ושבת בשינויים המחויבים ולפי העניין.

תיאום ובירורים
לתיאום ו/או שאלות ופניות בנושא הזמנה שבוצעה ומשלוח / איסוף עצמי יש לפנות לשירות הלקוחות, בין הימים א'-ה' בין השעות 17:00-08:00, באמצעי ההתקשרות הבאים:
כתובת דוא"ל evenhoshenbooks@gmail.com ; טלפון 09-7433543

bottom of page