top of page

לאורך הדורות הלכה והתקבעה התפישה כי לאמירת פרקי תהלים מעלה סגולית מיוחדת מאוד. ספר זה נוגע בסגולתם המיוחדת של מספר פסוקים ממזמורי התהילים. הקוראים בספר ימצאו בו פירושים חדשים, לפעמים נועזים מאוד, לפסוקים שנבחרו. פירושים אלה מראים עד כמה עמוקים הם הפסוקים, עד כמה הם מיטיבים להכיר ולתאר את המתחולל בפנימיות נפשו של האדם, ועד כמה הם רלוונטיים לחיינו כיום, אלפי שנים לאחר שנכתבו.

בספר שלושה סוגי פירוש לכל אחד מהפסוקים: פרשנות מילולית, פרשנות חזותית והצעה להתבוננות פנימית. הספר חובר מתוך אהבה גדולה למזמורי תהלים, ומתוך אמונה שבכוחם של הפסוקים לעזור לכל אדם, להתפתח ולגדול, תוך מציאת דרכו הייחודית בעולם.  כל פסוק מאיר את הנפש בפרט ואת החיים בכלל מנקודה אחרת, אך בראייה כוללת כל הפסוקים מכוונים אל מקום אחד: הם פונים אל הנפש בִּשְׂפתהּ ומזמינים אותה להלל. 

הקופסא מכילה 49 קלפים, ובהם פסוקי תהילים מאויירים ומתורגמים לאנגלית וכן מדריך קצר לעבודה פנימית באמצעות הקלפים.
כוחם של הקלפים שאוב מספר התהילים.
השימוש בהם נועד להאיר מצבים אנושיים באור חדש, להעניק השראה או לעורר לתפילה.

 

סט הללי נפשי

180.00 ₪מחיר
  •  

עוד מאבן חושן